PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA “Medeni čaj”

 1. Organizator
  Medo-flor d.o.o., Vodovodna 1. odvojak 7, Donji Dragonožec, OIB: 41413826008 (dalje: Organizator) organizira nagradni natječaj na službenoj Facebook stranici @medoflor https://www.facebook.com/medoflor/
 2. Opis nagradnog natječaja
  Nagradni natječaj se organizira u promotivne svrhe Organizatora.
  · Natječaj traje od 18.05.2023. do 23.05.2023. godine u 23:59 h.
  · Svi zainteresirani mogu pristupiti natječaju putem Facebook stranice @medoflor
  · Za sudjelovanje u natječaju, sudionici moraju u komentar napisati koji čak piju i s kojim medom ga slade.
  · U natječaju će biti odabran 1 pobjednik prema kriteriju najkreativnijeg odgovora.
  · Dobitnik ili dobitnica će biti objavljen najkasnije 2 dana nakon završetka nagradnog natječaja na službenim stranicama Organizatora.
 3. Pravila i ograničenja
  · Pravo sudjelovanja imaju svi punoljetni sudionici registrirani na Facebooku s prebivalištem na teritoriju Republike Hrvatske.
  · Pravo na sudjelovanje u natječaju nemaju osobe zaposlene kod organizatora, kao ni njihove obitelji, niti osobe koje su na bilo koji način uključene u organizaciju natječaja.
  · Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ovog natječaja, a koja se na taj način od strane sudionika ili trećih osoba nanese bilo drugim sudionicima natječaja, bilo trećim osobama.
  · Korištenje bilo kakve vrste računalnog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, nanijeti štetu i funkcioniranje natječaja je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do eliminacije sudionika iz daljnjeg sudjelovanja i/ili zabranu sudjelovanja u daljnjem natjecanju.
 4. Fond nagrada
  U okviru ovog natječaja predviđena je nagrada:
  3 kom Med bagrem ili cvjetni 680 g hrvatski (vrstu meda odabirete sami)
 5. Isporuka nagrada
  · Organizator će pobjedniku ili pobjednici dostaviti nagradu na adresu koju mu dostave nakon proglašenja.
  · Organizator ne snosi odgovornost ukoliko ne može stupiti u kontakt sa sudionikom koji je u natječaju osvojio nagradu.
 6. Pitanja u vezi s natječajem
  Sva pitanja u vezi s natječajem sudionici mogu postaviti putem društvenih mreža Organizatora.
 7. Ostale odredbe
  · Natječaj se može prekinuti u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, a koje bitno utječu na provedbu i realizaciju natječaja.
  · Sudionici će o eventualnom prekidu natječaja biti obaviješteni putem službene Facebook stranice Medo-flor
  · Organizator zadržava pravo izmjene pravila natječaja tijekom njegovog trajanja.
  · Organizator se obvezuje obrađivati osobne podatke sudionika Natječaja u skladu sa zahtjevima važećih propisa o zaštiti osobnih podataka i to isključivo u svrhu Natječaja.
  · Komentiranjem u skladu s ovim Uvjetima, Sudionici dobrovoljno i izričito pristaju da osobne podatke koje su dostavili, obrađuje Organizator, kao i drugi subjekti koji obrađuju osobne podatke u ime Organizatora u svrhu provođenja Natječaja i distribucije nagrade. Svaki sudionik može povući svoj pristanak bez navođenja razloga i bez ikakvog negativnog utjecaja na njega. Nakon povlačenja pristanka, Sudionik neće moći nastaviti sudjelovati u Natječaju.
  · Organizator izjavljuje da je natječaj organiziran od strane organizatora i ni na koji način nije sponzoriran, odobren ili administriran od strane Facebooka. Facebook nema odgovornost za sudionike u natječaju. Organizator će prezentirati sve podatke, informacije ili suglasnosti sudionika u svrhu njihovog sudjelovanja u natječaju.
  · Pravila se objavljuju na web stranici Organizatora http://medo-flor.hr/nagradninatjecaj gdje su dostupna tijekom cijelog trajanja natječaja na način koji omogućuje njihovo pohranjivanje i reprodukciju.
  · Za slučajeve koji nisu regulirani ovim uvjetima, primjenjuju se pravila primjenjivog hrvatskog zakonodavstva.
  · Nadležni sud u Zagrebu ima isključivu nadležnost za rješavanje bilo kakvih sporova između Organizatora i Sudionika

Ova pravila stupaju na snagu 18. svibanja 2023.

 

0
  0
  Vaša kartica
  Vaša kartica je praznaPovratak na tržnicu