Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača obavještavamo potrošače da mogu podnositi pisane prigovore na sljedeći način:

– putem pošte na adresu: MEDO-FLOR d.o.o., Donjodragonoška cesta 1A, Odra, 10257 Brezovica, Hrvatska.
– na e-mail adresu: reklamacije@medo-flor.hr
– na telefax broj: 01 6250 173

Na Vaš prigovor odgovorit ćemo u roku od 15 dana.

Upute o jednostranom raskidu Ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i slijedeći primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora:

Obrazac o jednostranom raskidu Ugovora*
1. Ime, prezime i adresa potrošača:

___________________________________________________________________________________________________
2. Prima: MEDO-FLOR d.o.o., Donjodragonoška cesta 1A, Odra, 10257 Brezovica, Hrvatska.
3. Ovim izjavljujem da jednostrano raskidam ugovor o prodaji sljedeće robe:

___________________________________________________________________________________________________
naručene/primljene dana:

___________________________________________________________________________________________________

Potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru): _________________________________

Datum: ____________________________

Ovaj *Obrazac za jednostrani raskid Ugovora možete i elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove dostave (ukoliko postoje) nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad, a najkasnije u roku od 14 dana od dana od kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora sa potvrdom da je roba poslana natrag.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da to nije moguće ili pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat i povrat ćemo napraviti prema dogovoru.

Robu vratite ili je predajte nama u MEDO-FLOR d.o.o., Donjodragonoška cesta 1A, Odra, 10257 Brezovica, Hrvatska bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Ukoliko roba ne može biti vraćena poštom na uobičajen način kupac se može obratiti MEDO-FLOR-u na broj telefona 01 6215 056 ili mail adresu reklamacije@medo-flor.hr

Troškove povrata robe morate snositi sami.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Vaša odgovornost detaljno je utvrđena pravilnikom koji možete vidjeti na linku. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_72_1354.html Prihvaćanjem ovih uvjeta, prihvatili ste i odredbe spomenutog pravilnika.

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva. Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku: Zakon o zaštiti potrošača http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_41_723.html

0
    0
    Vaša kartica
    Vaša kartica je praznaPovratak na tržnicu