PRODUKTE TË CERTIFIKUARA TË MJALTËS DHE BLETËVE NGA EVROPA JUGORE.

about us

PRODUKTE TË CERTIFIKUARA TË MJALTËS DHE BLETËVE NGA EVROPA JUGORE.
Fillimisht u njohëm me bletarinë në vitin 1983 dhe e filluam atë si një hobi; Një hobi që gjatë viteve u rrit në një biznes familjar. Në Shkurt 1994, ne themeluam kompanine MEDO-FLOR d.o.o. Me të gjitha lehtësitë specifike
dhe miratimet për industrinë ushqimore. MEDO-FLOR d.o.o. Mban një një numër të certifikatës 785, të lëshuar nga Inspektorati Veterinar i Republikës së Kroacisë.

Vit pas viti ne po vazhdojmë të zgjerojmë gamën tonë të produkteve të cilat të gjitha kanë përmbajtje unike, janë prodhuar për qëllime të veçanta të përdorimit dhe kanë një përbërje të veçantë. Ne jemi prezent në tërë territorin e Kroacisë dhe më gjerë; Në dyqane me pakicë, shumicë, farmaci dhe depo farmaceutike. Ne gjithashtu eksportojmë produktet tona dhe jemi shumë të kënaqur që produktet tona njihen dhe vlerësohen në një numër tregjesh të huaja.

Besimi i klientëve tanë dhe i partnerëve të biznesit na obligon që të vazhdojmë intensivisht punën tonë dhe të vazhdojmë rritjen e cilësisë. Produktet tona kontrollohen vazhdimisht duke kryer analiza të rregullta laboratorike dhe monitorim të cilësisë. Prandaj ne mund të garantojmë cilësi të lartë të shtesave tona për dietë dhe produkteve të bletëve të cilat janë projektuar dhe prodhuar në objektet tona.
Të gjitha prodhimet tona përgatiten nën kushte të kontrolluara rreptësisht në standardet më të larta të HACCP dhe IFS dhe në përputhje me njohuritë tradicionale. Në këtë mënyrë, ne vazhdimisht përsosim ato dhe u japim atyrevlerën e shtuar të dëshirueshme.

2016-ta u shënua zgjerimi i biznesit i cili ka rezultuar në praninë tonë në një numër në rritje të shitoreve me pakicë. Falë punës intensive në promovim, ne gjithashtu vëmë në dukje njohjen në rritje të produkteve MEDO-FLOR në një popullsi të gjerë.

Rritje në përputhje me natyrën

Ne vazhdimisht e zgjerojmë gamën tonë të produkteve duke përmbushur nevojat e klientëve tanë dhe partnerëve të biznesit.
Ne jemi të pranishëm në tërë territorin kroat dhe më gjerë; Në dyqane me pakicë, me shumicë, në farmaci dhe depo farmaceutike. Ne gjithashtu eksportojmë produktet tona dhe jemi shumë të kënaqur që produktet tona njihen dhe vlerësohen në një numër tregjesh të huaja.